Šri Činmoj govori o položaju pri meditaciji, očima, disanju i utišavanju misli.