Iz knjige “Davalac i primalac” – Šri Činmoj

Updated

Pitanje: Da li je bolje upotrebljavati moć srca ili moć uma?
Šri Činmoj: Ako se radi o prosvijetljenom umu ili umu koji je dosegao svjetlo, onda ga možeš upotrebljavati. Ali ako je um još uvijek u procesu potrage za dobrim, za svjetlom, onda upotrebljavaj srce. U srcu je svjetlo duše uvijek istaknutije nego u umu. Moć srca je jedno sa svjetlom duše. Moć uma ponekad letimice ugleda ovo svjetlo, a ponekad ne. Moć uma je lukava, moć srca nije nikad lukava. Moć uma gaji podjeljenost, moć srca gaji jedinstvo. Običan um upotrebljava moć da bi dominirao, posjedovao, vladao nad ostalima. On stiče radost iz svjesnog, namjernog, beskompromisnog osjećaja podjeljenosti. Srce nalazi ispunjenje samo u jedinstvu. Pa hajde da upotrebljavamo moć srca koliko god je moguće. Trebamo upotrebljavati um samo ako je stigao do svjetla.