Šta je svijest?

Pitanje: Šta je svijest? Šri Činmoj: Svijest je unutrašnja iskra ili unutrašnja veza u nama,… »