Kako da se ne zamaramo tuđim mišljenjima o nama

Updated

Pitanje: Kako da se ne zamaramo tuđim mišljenjima o nama?

Šri Činmoj: Kad ostvariš Boga, On te neće pitati: “Šta je onaj mislio o tebi?” ili “ Šta je ona mislila o tebi?” Bog će te odmah upitati: “Šta si ti mislio o sebi?” ili “Šta si mislio o Meni?” Bog te neće pitati šta su drugi mislili o tebi. Čim staneš pred Boga, On ti neće dati prolaznu ocjenu zasnovanu na mišljenju drugih o tebi. On neće provjeravati da li su te drugi cijenili ili ti se divili. Ne, On je šef. On ne treba preporuke od drugih. Kad odeš Svevišnjem, On tada neće pitati šta su drugi mislili o tebi, On će pitati da li si pridavao značaj svom duhovnom životu težnje i posvećenosti. A ti ćeš morati dokazati da si uradio ovo i da si uradio ono za Njega.

Recimo da neko o tebi govori vrlo uzvišeno. Da li misliš da te taj pojedinac uzdiže na vrh Himalaja? Isto tako, kad te omalovažava, kad govori loše o tebi, da li te taj pojedinac srozava? Ne! Njegovo mišljenje nema vrijednosti. Ti si Bogu ono što zapravo jesi, ono što misliš o sebi i što misliš o Bogu u sebi. Tvoja procjena je tvoja vlastita vrijednost. Opet, naše procjene ne moraju uvijek biti tačne. Nekad mislimo da smo čisti, ali smo nečisti, ali nema veze. Kad napravimo pogrešnu procjenu, Bog je tu da nam ukaže saosjećanje i dobrotu. Ali Bog ne želi da trošimo nijednu minutu brinući o tome šta drugi misle o nama. Tvoj život je Božji Život. Božji život i tvoj život su nerazdvojni i Bogu ne treba mišljenje svijeta da bi procijenio šta radiš. Ako se moliš i meditiraš, onda si izvanredan tragalac. Tvoja djela su tvoj sertifikat, tvoja djela su sve u Božjem Oku.

 

Izvor: Šri Činmoj, Talasi plamenova 6