Meditacija besplatni kursevi

Novi ciklus besplatnih kurseva meditacije će početi u oktobru 2022. Za dodatne informacije mob/Vib 065882487.

Um i srce

Meditacija je o tome kako otići iznad uma u srce , u suštinu našeg bića…. »