Um i srce

Meditacija je o tome kako otići iznad uma u srce , u suštinu našeg bića…. »