Besplatni kursevi meditacije

Unaprijedite svoje sposobnosti i iskoristite svoje skrivene potencijale.

 

Sljedeći kurs počinje u februaru.

Više o kursu
Play video

O našim kursevima

Naši kursevi kombinuju veliki izbor praktičnih, jednostavnih i efikasnih tehnika meditacije i drevnu duhovnu mudrost sa savjetima i informacijama kako da meditaciju učinite dijelom svakodnevnog života.

  • Osnove meditacije
  • Unutrašnji glas
  • Moć tišine i moć zvuka
  • Napredne tehnike
  • Živjeti u sadašnjem trenutku
Više o kursu

Instruktori meditacije

Instruktori meditacije su učenici Šri Činmoja koji na njegov zahtjev vode kurseve potpuno besplatno

Svi smo mi uistinu bezgranični
Ako se samo usudimo da pokušamo
I ako imamo vjere.

Šri Činmoj

Vježba meditacije – Srce-ruža

Molim vas da zamislite cvijet unutar svog srca. Recimo da najviše volite ružu. Zamislite ružu koja nije potpuno procvjetala; još uvijek je pupoljak. Pošto ste meditirali dva ili tri minuta, molim vas, pokušajte da zamislite kako taj cvijet laticu po laticu cvjeta...

Šta je svjest?

Pitanje: Šta je svjest? Šri Činmoj: Svjest je unutrašnja iskra ili unutrašnja veza u nama, zlatna veza unutar nas koja povezuje naš najviši i najprosvjetljeniji dio sa našim najnižim i najneprosvetljenim djelom. Svjest je veza između Neba i zemlje. I sada, gdje je...

Iz knjige “Svijet meditacije” – Šri Činmoj

Pitanje: Kako da znamo da pravilno meditiramo, a ne da imamo mentalne halucinacije? Šri Činmoj: Ako meditiraš pravilno steći ćeš radost, unutrašnju radost. To nije neki osjećaj samodovoljnosti, već spontana unutrašnja radost. Niko ti nije saopštio dobru vijest, niko...

Meditacija

Meditacija je drevna umjetnost koja nam pomaže da otkrijemo sebe i da budemo sretniji. Meditacija je stekla popularnost u moderno vrijeme zbog činjenice da poboljšava kvalitet života i da omogućuje unutrašnje ispunjenje koje nije dostupno na drugi način.

 

 

 

Muzika

“Odmah kraj meditacije dolazi muzika. Ali to mora biti duševna muzika, muzika koja potiče i uzdiže našu težeču svijest. Kad sviramo duševnu muziku, psihičku muziku, onda smo u trenutku preneseni na najviši nivo svijesti. Kad sviramo muziku duševno, idemo visoko, više, najviše.Svaki put kad se svira duševna muzika mi dobijemo inspiraciju i blaženstvo.”

Šri Činmoj (knjiga: “Bog vrhunski Muzičar”)

 

 

Meditate on - Meditiraj na...

What do you want?
I want peace.
Meditate on the setting sun.
Meditate on the top of a mountain.
Šta želiš?
Želim mir.
Meditiraj na zalazeće sunce.
Meditiraj na vrh planine.

Meditate on - Meditiraj na...

What do you want?
I want happiness.
Meditate on a lovely child.
Meditate on a flying bird.
Šta želiš?
Želim sreću.
Meditiraj na ljupko djete.
Meditiraj na pticu u letu.

Meditate on - Meditiraj na...

What do you want?
I want concentration.
Meditate on an unblossomed bud.
Meditate on a very tiny flame.
Šta želiš?
Želim koncentraciju.
Meditiraj na neotvoreni pupoljak.
Meditiraj na sićušan plamen.

 

 

Meditate on - Meditiraj na...

What do you want?
I want silence.
Meditate on the vastness of the sea.
Meditate on the helplessness of the night.
Šta želiš?
Želim tišinu.
Meditiraj na prostranstvo mora.
Meditiraj na bespomoćnost noći.

 

Filozofija za novi milenijum biće: nemojte da vidite greške ni u čijem životu; nemojte da vidite greške u svom sopstvenom životu. Jednostavno prisilite sebe da vidite sve dobre stvari koje ste učinili, sve dobre stvari koje planirate da učinite i sve dobre stvari koje su drugi učinili.

 

 

U narednom milenijumu, cilj filozofije biće samo da se vidi svjetlost u sebi i da se vidi svjetlost u drugima. Samo tada ćete biti u stanju da ubrzate dolazak svjetskog mira i svjetskog jedinstva.

 

Ako želiš da doneseš mir,
Nikad ne obraćaj pažnju na svoje nesavršenosti,
Već svu pažnju obrati
Na svoju spremnost, voljnost
I revnost
Za preobražaj sveta.