Unutrašnja radost

U nama je ogromno polje; treba da ga obrađujemo poput zemljoradnika. Treba da izoremo unutrašnje… »