Vježba koncentracije – Vrh palca

Updated

Vrh palca. Koncentrišite se na samo jedan predmet .Da biste se koncentrisali na vrh svog palca, zamislite da imate samo palac. Ostali dio vašeg tijela ne pripada vama – samo taj palac. Ako hoćete da se koncentrišete na vrh svoga nosa, osjetite da imate jedino nos; nemate oči, uši, usta, udove. Ako počnete da mislite na nešto drugo, osjetite da zalazite na stranu teritoriju. Na taj način razvijate svoju moć koncentracije.

Slobodno izaberite bilo koji dio svog tijela i koncentrišete se na njega, ali pokušajte da odaberete onaj dio tijela koji u potpunosti osjećate kao svoj. Nemojte da se koncentrišete na ruku, šaku ili nogu. Uzmite neki veoma mali dio tijela – oko, nos, ili vrh prsta. Što manji, to je bolji za koncentraciju.

Izvor: 101 tehnika meditacije iz spisa Šri Činmoja (eng. 101 Meditation Techniques from the Writings of Sri Chinmoy)