Šri Činmoj

Činmoj Kumar Goš se rodio 27. augusta 1931. u Istočnom Bengalu.

U to vrijeme, Istočni Bengal je bio dio Indije. Sada je to Bangladeš. Poslije smrti roditelja, 1944. se pridružio svojoj braći i sestrama u Šri Aurobindovom ašramu u južnoj Indiji. Tamo je proveo narednih dvadeset godina obavljajući intenzivnu duhovnu praksu – dugo je meditirao, pisao je poeziju i eseje, bavio se atletikom i posvećeno služio. Svojom veoma intenzivnom meditacijom stekao je najdublja unutrašnja iskustva.

Šri Činmoj je 1964. dobio unutrašnji nalog da ide u Ameriku. Od tada neumorno posvećuje svoj život radu za unutrašnji i spoljašnji mir. Redovno je putovao po svijetu i održavao koncerte svoje nadahnute muzike, predavao na univerzitetima i vodio svoje učenike. Slavne ličnosti kao što su predsjednik Mihail Gorbačov, predsjednik Nelson Mandela, Majka Tereza, nadbiskup Dezmond Tutu i princeza Dajana, duboko su se divili njegovom doprinosu čovječanstvu.

Mirovne meditacije u Ujedinjenim nacijama

U Tant, tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pozvao je 1970. Šri Činmoja da vodi u Ujedinjenim nacijama meditacije za mir za diplomate, delegate i zaposlene svih nacionalnosti i vjera. Pored meditacije u tišini i molitve koje se održavaju dva puta nedeljno, ta grupa praktikuje i brojne duhovne, kulturne i sportske aktivnosti da bi učvrstila više ciljeve Ujedinjenih nacija.

Šri Činmoj je izvor neiscrpne kreativnosti. Njegov neizmjeran doprinos u poeziji, književnosti, muzici, slikarstvu i sportu inspirisao je milione širom svjeta. Čuveni muzičari kao što su Pablo Kazalas, Leonard Bernštajn, Jehudi Menjuhin i Ravi Šankar izuzetno su uvažavali i cijenili njegove muzičke, umjetničke i duhovne darove.

Poruka mira

Šri Činmojeva jednostavna poruka glasi da globalni mir počinje individualnim mirom, mirom u ljudskom srcu. Kada živimo u srcu, osjećamo da svi pripadamo jednoj porodici. Po riječima Šri Činmoja:

“Svi smo mi članovi
Jedinstvene svjetske porodice.
Zajedno, kao braća i sestre,
Hodamo Putem Vječnosti
Ka Zlatnom Osvitu sutrašnjice”.

Šri Činmoj je napustio svoje tijelo 11. oktobra 2007.

Opširnije o Šri Činmoju možete pogledati na sledećim linkovima:

www.srichinmoy.rs

www.srichinmoy.org