Dobra misao poboljšava svijet

Updated

Pitanje: Ako mislimo dobre misli, da li ispoljavamo nešto što ima značaja za svijet?

Šri Činmoj: Ako možete bar jednu stvar da uradite na božanski način, onda na ovom svijetu ispoljavate trista šezdeset pet božanskih osobina. Ako samo jednu dobru osobinu, jednu dobru misao, jednu božansku misao, možete da zadržite pola sata, nešto će se ispoljiti u nekom obliku. Ali, to se neće desiti ako je zadržite samo na sekund.

Ako neko ko je ostvaren makar i na sekundu ponudi dobru volju, u toj kratkoj sekundi dobra volja će se uspostaviti u zemljinoj atmosferi. Međutim, ako oni koji nisu realizovani mogu da, recimo, pola sata održe dobru misao, moć njihove misli, koja je božansko djelovanje, moći će da se ispolji u čovječanstvu.

Zato, ako imate dobru misao, ili ste nešto dobro uradili, pokušajte da održite svoj duh na visini te misli ili djelovanja bar pola sata. Onda možete biti sigurni da će je zemlja prihvatiti, bilo na unutrašnjem bilo na spoljašnjem planu.

Izvor: Šri Činmoj, “Istrajnost i težnja”