Kako da održimo unutrašnju smirenost

Created

Pitanje: Kako da održimo unutrašnju smirenost i da radimo kad smo izloženi velikom pritisku?

Šri Činmoj: Može se održati unutrašnja smirenost bez obzira šta se dešava u nečijoj kancelariji i bez obzira koliko loših sila ga u kancelariji pokušava salijetati. To se može obaviti pod uslovom da osjeća da sile koja ga napadaju nisu ni blizu njegovoj ljubavi prema Svjetlu.

Uzmimo da je neki napad nešto kao sila tame. Kad si u kancelariji, ti si neprestano napadan od strane sila sumnje, koje su predstavnici tame. Ako osjećaš da nemaš ništa čim bi se borio sa ovim silama, onda si potpuno izgubljen. Moraš osjetiti da unutar tvog srca postoji nešto što se zove Svjetlo, bezgranično Svjetlo, i da je taj bezgranični sjaj sasvim sigurno moćniji od napadača. Ovo Svjetlo koje imaš unutar sebe može lako preobraziti te sile. Kad tama svjesno ili nesvjesno uđe u Svjetlo, sigurno će biti preobražena. Bićeš sposoban da to osjetiš baš zato što se moliš, baš zato što meditiraš, baš zato što želiš da povećaš svoju ljubav prema Bogu svaki dan, svaki sat, svaki minut, svaku sekundu. Svaku sekundu, kad si svjestan Božjeg Prisustva u svom srcu, možeš biti uvjeren da sasvim sigurno otjelovljuješ Svjetlo i da se to Svjetlo neprestano pojačava unutar tebe. I ako vidiš stalno povećanje božanskog Svjetla unutar svog srca, to znači da postoji nešto besmrtno unutar tebe što se nikad neće predati lošim silama.

Loše sile dolaze izvana, a iznutra, najsnažnija sila, najmoćnija sila je Svjetlo. Kad izneseš svoju najmoćniju silu, Svjetlo, na površinu, onda ćeš vidjeti, na svoje veliko iznenađenja, da se vanjske sile odmah razbježe, jer je unutrašnja sila u stalnoj komunikaciji sa Izvorom, Svemogućim Apsolutom. Znači, što više možeš uvećati svoje unutrašnje Svjetlo, koje je božanska sila, tim prije ćeš vidjeti da će vanjske sile koje te napadaju biti preobražene u Svjetlo. Kad tama svjesno ili nesvjesno uđe u Svjetlo, mora biti preobražena.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Talasi plamenova”, deo 6