Družiti se sa duhovnim ljudima

Created

Pitanje: Da li je dobro da budemo sa drugim duhovnim ljudima?

Šri Činmoj: Ako imaš Učitelja, onda će njegovo unutrašnje vođstvo ojačati tvoju težnju. Ali ako nemaš duhovnog Učitelja, onda trebaš čitati knjige koje su napisali duhovni Učitelji i družiti se sa tragaocima, sa duhovnim ljudima. Postoje mnogi drugi koji traže i prakticiraju meditaciju, ali nemaju Učitelja. I u duhovnom životu takođe vrijedi: „Svaka ptica svome jatu leti“.

Ako vidiš da lopov ili neki drugi nitkov sjedi kraj tebe, onda će automatski tvoja svijest pasti zbog vibracija koje dolaze iz njega. Negativne, nebožanske sile će doći i napasti te. Ali ako se družiš sa ljudima koji vode duhovan život i pokušavaju da ostvare Boga, onda će oni nesumnjivo ojačati tvoju težnju. Ako imaš vjere i vjeruješ ljudima, onda će te njihovo prisustvo inspirisati. Ako sjediš kraj duhovne osobe, ona će misliti o Bogu, meditirati na Boga, na božansku Ljubav i božanski Mir. I ovaj Mir i Ljubav će ući i u tebe. Tako da je najbolja stvar da se uvijek družiš sa duhovnim ljudima koliko god je to moguće.

Izvor: Šri Činmoj, “Meditacija: Bog govori a ja slušam”