Kako koristiti snagu volje

Updated

Snagu volje ćete koristiti na najlakši način ako primjenite pozitivan pristup.  Koristite snagu volje da biste uradili nešto pozitivno, a ne da biste sebe spriječili da uradite nešto negativno. Ako kažemo: ”Neću da lažem”, to jeste važno. Ali ako kažemo: ”Reći ću istinu”, takvo korišćenje snage volje je djelotvornije.

Kada kažemo: ”Ja neću to uraditi”, negativna strana već dobija polovinu snage, samo zato što mislimo na nju. Ako ponavljamo u sebi: ”Neću biti ljubomoran”, negativno svojstvo koje ima riječ ‘ljubomoran’ uništava naš um i onda zaista postajemo ljubomorni. Ukoliko kažemo: ”Neću da sumnjam“, riječ ‘sumnja’ ulazi u naš um i automatski se pojavljuje sumnja. Ali, ako kažemo: ”Od sada ću biti u potpunosti posvećen Bogu. Biću vijeran. Biću potpuno predan”, te riječi su sjajne. Predanost, vjera i posvećenost su sjajne. Ako stalno imamo pozitivna osjećanja i stvaramo pozitivna uvjerenja, onda se automatski naša snaga volje uvećava.

Svaka dobra, čista i korisna misao
Sigurna je moć
Za našu svakodnevnu upotrebu.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Dragulji sreće”