Pustite samo prijatelje u svoj um

Updated

Pitanje: Volio bih da znam koliko discipline je potrebno da bi se ovladalo meditacijom.

Šri Činmoj: Sva disciplina koju možete izvući iz svog života. Disciplina je neprekidan proces. U tom procesu napredujemo. To potpuno zavisi od toga koliko iskreno je pojedinac prihvatio duhovni život. Ako želi da postane savršen, onda ne samo da treba da disciplinira svoje tijelo, vital i um, već i cijeli svoj život, potpuno. Ali ako želi da izvuče samo malo zadovoljstva iz svog života, nešto malo mira iz života, onda ne mora da ide kroz potpunu samodisciplinu. To potpuno zavisi od toga koliko tragalac zahtjeva od svog unutrašnjeg života.

Pitanje: Kako da neko disciplinira svoj život? Šta treba da radi?

Šri Činmoj: Mora biti vrlo oprezan u svakom pogledu, počinjući sa umom. Mora osjećati da je njegov um prostorija koja ima nekoliko vrata i prozora kroz koja može ući cijeli svijet. Tragalac mora zatvoriti vrata i prozore i stati kod jednih određenih vrata. Onda tuda mora pustiti unutra samo one misli i ideje koje će mu pomoći u duhovnom životu. Čistota, mir, harmonija i slično, to su prijatelji. Znači, on će ih pustiti da uđu u njegovu prostoriju uma i komuniciraće samo sa njima. Tako pojedinac može vježbati.

Izvor: Šri Činmoj, “Unutrašnji svijet i vanjski svijet”