Kako se može razviti intuicija

Created

Pitanje: Kako se može razviti intuicija?

Šri Činmoj: Postoji nekoliko načina kako se može razviti intuicija. Najlakši način je da ostanete u srcu, postanete jedno s njim i da pokušate postati ono što duša ima i ono što duša jeste. Morate ući u srce i vapiti za dušom, vapiti za tim da imate dušu i da postanete duša. Ako možete ostati u srcu i osjetiti da je srce dijete koje neprestano plače da postane tako dobro, tako božanstveno, tako savršeno kao majka ili otac, duša, onda ćete automatski razviti moć intuicije.

Ovaj način je vrlo jednostavan i u isto vrijeme vrlo efektivan. On je i za početnike i za one koji ne žele da prolaze kroz strogu disciplinu da bi razvili intuitivnu moć.

Izvor: Šri Činmoj, “Životna potraga i samootkrovenje”

O tome kako se vježba koncentracija na srce pogledajte ovdje