Meditacija ne zahtjeva izdvajanje

Updated

Pitanje: Da li treba otići u ašram ili sinagogu da bi neko bio uspješan u meditaciji?

Šri Činmoj: Nije potrebno da se ide bilo gdje. Meditacija potpuno zavisi od unutrašnje iskrenosti. Postoje mnogi ljudi koji su bili u ašramima i manastirima i nisu mogli poraziti loše misli svoga uma. Ako ostanete u zatvorenoj sobi, to ne znači da nećete imati nikakve misli o vanjskom svijetu. Tragaocima se savjetuje da meditiraju na određenom mjestu u određeno vrijeme, ali meditacija ne zahtjeva izdvajanje…

Meditacija prevazilazi barijere religije. Čovek može slijediti bilo kakvu religiju. Meditacija je kao škola, religija je kao kuća. Možete ići u školu ili na koledž bez obzira u kojoj kući živite. Svako može da meditira bez obzira kojoj religiji pripada i čak i ako ne pripada nikakvoj religiji.

Izvor: Šri Činmoj, “Unutrašnji svijet i vanjski svijet”