Počnite od koncentracije

Updated

Za početnika je bolje da počne od koncentracije. U suprotnom, kad pokušate da umirite i ispraznite svoj um, milioni nepoželjnih misli ući će u vas i nećete moći da meditirate ni sekundu. Ako se koncentrišete, vi se tada suprotstavljate lošim mislima koje pokušavaju da uđu u vas.

Zato u početku samo vježbajte koncentraciju po nekoliko minuta. Potom, poslije nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci, možete da pokušate da meditirate.

1. Vježba koncentracije

Moj prijatelj srce. Kao što možete da se koncentrišete na vrh svog prsta, ili na svijeću, ili na bilo koji materijalni objekt, možete takođe da se koncentrišete i na svoje srce. Možete da zatvorite oči ili da gledate u zid, ali sve vrijeme mislite o svom srcu kao o dragom prijatelju. Kad to razmišljanje postane veoma intenzivno, kad vam zaokupi svu pažnju, onda ste prevazišli obično razmišljanje i ušli u koncentraciju. Vi ne možete da fizički pogledate svoje duhovno srce, ali možete da usredsredite svu svoju pažnju na njega. Tada moć koncentracije postepeno ulazi u srce i potpuno vas izvede iz oblasti uma
Izvor: Meditacija, čovekovo savršenstvo i ispunjenju Boga, Šri Činmoj