Um i srce

Updated

Meditacija je o tome kako otići iznad uma u srce , u suštinu našeg bića. U ovom videu učitelj meditacije Šri Činmoj objašnjava kako možemo steći unutrašnji mir, tako što sve više živimo u srcu.

Prevod razgovora sa Šri Činmojem:

Mi imamo dva instrumenta, um i srce. Živimo pretežno u umu, a tek onda u srcu. U tome je problem.
Um treba prosvjetljenje. Srce ima osjećaj jedinstva. Kao što sam rekao ranije, električar mora uvesti svjetlo u sobu uma.

Pa pomoću naših molitvi i meditacija, jer svi smo mi tragaoci, moramo unijeti unutrašnje svjetlo u svoj um. I onda neće više biti podjela. Um je taj koji dijeli, a srce je to koje ujedinjuje.

A mi smo, na nesreću, koristili um beskonačno više nego svoje srce.

– Rekli ste da ste optimista. Puni ste nade za budućnost. Zašto?

– Jer naše duše su u potpunosti za prosvjetljenje. Ako su naše duše sve od radosti, ljubavi i saosjećaja kako se može desiti nešto drugo? Kako siješ tako i žanješ. Ako su duše sve od prosvjetljenja onda je pitanje vremena kad ćemo mi iznijeti na površinu skrivene osobine. Znam da su božanske osobine skrivene u nama, svojstvene su nam i one se pojave umijećem molitve i meditacije, osjećajem jedinstva i tad ćemo svijet ispuniti mirom i ljubavlju.