Kako da počnem meditirati

Updated

Pitanje: Kako da počnem meditirati?

Šri Činmoj: Kao prvo, moraš proučiti nekoliko duhovnih knjiga da bi dobio inspiraciju. One bi trebale biti napisane od strane stvarnih duhovnih Učitelja a ne od lažnih duhovnih učitelja ili aspiranata koji su još uvijek na stazi i još nisu postigli prosvjetljenje. Duhovne knjige i spisi će vam reći kako da fizički i mentalno disciplinirate svoj život do izvjesne mjere. Ove knjige vam mogu pružiti pomoć na par dana ili par mjeseci.
Onda ćete shvatiti da vaše knjiško znanje o meditaciji nije dovoljno. Poželjećete da imate čvrsto znanje o istinskoj meditaciji. E sad, svaki pojedinac mora imati svoju vlastitu meditaciju. Ako želite da idete do kraja puta i dostignete svoj unutrašnji Cilj, onda bi trebali imati istinsku meditaciju svoje duše. Ova meditacija će vam pomoći da dosegnete suđeni Cilj. Trebaćete duhovnog Učitelja, Učitelja koji vam može dati meditaciju u skladu sa kvalitetima vaše duše. Učitelj može iznutra reći tragaocu o njegovoj meditaciji tako što zatraži od duše da izađe na površinu i onda mu govoriti kroz njegovu dušu kako da meditira, ili mu Učitelj to može lično reći kad ga vidi. Ako Učitelj da tragaocu meditaciju, onda je to nesumnjivo najbolja meditacija koju aspirant može da ima.

Meditacija vam daje radost

Ako nemate Učitelja, trebali biste ići duboko unutra i dobiti svoju meditaciju iz najvećih dubina svoga srca. Meditacija koja vam odmah da radost ili vam daje trajnu radost je najbolja meditacija za vas. Neće svi imati istu meditaciju. Vaša meditacija neće odgovarati meni, moja meditacija neće odgovarati vama. Vi volite određenu hranu, meni se ne sviđa. Vi ste u pravu na svoj vlastiti način, ja sam u pravu na moj vlastiti način. Ali kad jednom saznate koja je vaša najbolja meditacija, molim vas da je se držite. U svom umu ili u svom težećem biću, pokušajte da formulišete nekoliko meditacija. Danas možete da probate jednu vrstu meditacije, onda možete pokušati sutra drugačiju vrstu meditacije. Ako imate sedam vrsta meditacije, možete probati jednu svaki dan. Na kraju sedmice ona meditacija koja vam daje najviše zadovoljstva ili trajne radosti je vaša najbolja meditacija.

Održite um mirnim

Čak i ako ne želite da proučavate duhovne knjige i ne marite za duhovnog Učitelja, onda biste kao prvo i najvažnije trebali da držite svoj um mirnim i tihim i da dozvolite duši da govori umu o tome šta u stvari želi. Ako je um smiren, možemo primiti svjetlo duše umom. Svjetlo ulazi u um i kroz srce. Kad zajedno meditiramo onda uradimo ovakvu meditaciju.

Ja uvijek preporučujem da bi se trebala vježbati koncentracija. U suprotnom, meditacija nikad neće biti plodna. Kad sjednemo da meditiramo, milioni misli i ideja ulaze u naš um i uznemiravaju nas. Trebali bismo vježbati koncentraciju na par minuta i onda ući u meditaciju. Nekim tragaocima koji su prakticirali koncentraciju i meditaciju duže vrijeme koncentracija nije više neophodna, oni odmah uđu u meditaciju. Nije lako imati smiren i tih um. To je najteže. To se može učiniti samo uz Milost Boga i kroz najiskreniju težnju. Ako neko ima unutrašnji plač i ako se Božja Milost spusti, tek onda se odgovarajuća meditacija može prakticirati i postići.

Iz knjige Šri Činmoja “Meditacija: Bog govori a ja slušam”