Kako voljeti čovječanstvo

Updated

Ako zaista želite da volite čovječanstvo, treba da ga volite ovakvo kakvo je sada. Ako čovječanstvo mora da postane savršeno da biste ga vi prihvatili, onda mu i ne treba vaša ljubav, naklonost i briga. Ali baš sada, u ovom nesavršenom stanju svijesti, čovječanstvu je potrebna vaša ljubav. Vi ste Božja tvorevina, a to je i čovječanstvo. Vi možete i morate da ga volite, jer sve dok čovječanstvo ne ostvari svoj vrhunski Cilj, vaše sopstveno božansko savršenstvo neće biti potpuno. Čovječanstvo je samo jedan izraz vašeg univerzalnog srca.

Trebalo bi da gledate na ljude oko sebe kao na dijelove svog sopstvenog tijela. Bez njih ste nepotpuni. Možda osjećate da je neko manje razvijen ili manje važan, ali svako mora da odigra svoju ulogu. Bog je stvorio pet prstiju. Iako su neki kraći i slabiji od drugih, vi znate da ste savršeni samo kad imate svih pet prstiju. Vaš srednji prst je najduži. Ako osjećate da vam zbog toga nisu potrebni ostali prsti, veoma se varate. Ako želite da svirate klavir ili kucate na tastaturi, onda vam treba svih pet prstiju.

Ljude oko sebe možete da volite samo kad osjećate neophodnost usavršavanja svijeta i preobražaja svijeta. Ako ostanete izolovani kao pojedinac, onda će savršenstvo koje postižete biti veoma ograničeno. Neograničeno savršenstvo će osvanuti samo kad čovječanstvo volimo kao celinu. Samo tako što ćemo prihvatiti čovječanstvo kao dio svog sopstvenog života i tako što ćemo svojim sopstvenim prosvjetljenjem pomoći da se usavrši čovječanstvo, možemo ispuniti sebe.

Budite univerzalni u svojoj ljubavi.
Videćete da će univerzum
Biti slika vašeg sopstvenog bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Krila radosti”